Cases | Griftland College

De fysieke open dag vertaald naar een online evenement

Griftland College

Het Griftland College verzorgt voortgezet onderwijs voor leerlingen in de regio Soest en Baarn, vanuit de open christelijke identiteit. Open christelijk betekent dat iedereen welkom is, zolang je de christelijke identiteit van de school in alle vormen respecteert.

Zij bereiden de leerlingen voor op het functioneren in een snel veranderende wereld; flexibiliteit en tolerantie zijn daarbij een voorwaarde. Ze helpen talenten te ontdekken en vaardigheden te ontwikkelen. Goede begeleiding en ondersteuning zijn daarbij cruciaal; ze willen dat iedere leerling zich fijn en veilig voelt bij ons op school.

De behaalde resultaten

De vraag

Door de huidige coronamaatregelen kon er geen fysieke open dag plaatsvinden. Dit zou betekenen dat de leerlingen in groep 8 een school moeten kiezen zonder een eerste indruk of rondleiding door de school. Als technisch partner van het Griftland College bedachten we samen een oplossing op maat waarbij we toch een open dag konden realiseren, en met succes! We realiseerde meer dan 1000 unieke bezoekers op één avond!

Werkwijze

We begonnen met een paar brainstormsessies om onze ideeën uit te werken naar een strategisch plan. Samen met de docenten van het Griftland College realiseerde we een plan voor onze designers en developers waarin de visie en de missie van de open dag duidelijk werd uitgelegd.

Onze designers vertaalde dit plan naar een landingspagina waar de leerlingen vakinhoudelijke introductie video’s konden bekijken om zo een indruk te krijgen van de docent en het vak.

Zodra onze designers klaar waren met het ontwerp konden onze developers aan de slag met de techniek. Ze realiseerde een hosting oplossing op maat omdat het moeilijk in te schatten was hoeveel bezoekers de website zou moeten kunnen verwerken en de website mocht niet offline raken.

Het resultaat

Samen realiseerde we een online open dag waarbij de leerlingen toch indrukken konden opdoen van het Griftland College. We realiseerde een open avond waarbij de leerlingen met hun ouders in een videogesprek met de docenten konden praten en hun vragen konden stellen.

Daarnaast bleef de website 100% online en hebben we geen downtime ervaren door de juiste optimalisatie en technieken van onze developers.